Kontakt

Vy, pane, pojďte prosím dovnitř. Honem. Než přijdou další. Zíral jsem dozadu do chodby, kde se zvolna skládalo sedm Protivníků, každý uprostřed čela úhledný dvanáctimilimetrový otvor. Ten drzý černoušek nevystřelil ani o ránu víc než sedmkrát. Dveře za mnou těžce zapadly a zámky cvakly.